Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356502
Katalogové èíslo 514737
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály
Anglický název Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.080 - Elektrické a elektronické zkoušení
71.040.10 - Chemické laboratoře. Vybavení laboratoří
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61010-2-0402021
IEC 61010-2-0402020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511353ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 2022
507205ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502) Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení určená pro sterilizaci, čištění a dezinfikování zdravotnických materiálů používaných ve zdravotnictví, veterinární péči, farmacii a v laboratořích v podmínkách prostředí podle článku 1.4. Příklady takového zařízení: sterilizátory a dezinfekční zařízení používající páru a/nebo horkou vodu jako sterilizační prostředek; sterilizátory a dezinfekční zařízení používající toxické plyny, toxické aerosoly nebo toxické výpary jako sterilizační prostředek; sterilizátory a dezinfekční zařízení používající horký vzduch nebo horký inertní plyn jako sterilizační prostředek a mycí a dezinfekční zařízení. Tento dokument se nevztahuje na dále uvedené typy zařízení: zařízení určená pro použití v nebezpečných atmosférách, avšak platí pro atmosféry vytvořené uvnitř zařízení hořlavým sterilizačním prostředkem; laboratorní vybavení pro ohřev materiálů pro účely jiné než sterilizace nebo dezinfekce; vybavení prádelen, není-li určeno pro dezinfekci zdravotnických materiálů; myčky nádobí.