Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 556
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441329
Katalogové èíslo 514730
Název dokumentu Koks (rozměr nad 20 mm) -- Stanovení mechanické pevnosti
Anglický název Coke (greater than 20 mm in size) - Determination of mechanical strength
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 5562020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17515ČSN ISO 556 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 556 Tento dokument specifikuje metodu stanovení mechanické pevnosti koksu o rozměru zrn nad 20 mm. Vzorek koksu o rozměru zrn nad 20 mm (zkoušky Micum a Irsid) a známém rozdělení velikosti se podrobí mechanickému namáhání v rotujícím bubnu.