Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 54-13+A1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 342710
Katalogové číslo 514696
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.2022
Věstník vydání (měs/rok) 5/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 54-13:2017+A12019
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
509775ČSN EN 54-13+A1 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-13+A1 (34 2710) Tato evropská norma specifikuje požadavky na posuzování kompatibility a propojitelnosti komponentů systémů elektrické požární signalizace (včetně hlasových výstražných systémů jako subsystému elektrické požární signalizace). Komponenty odpovídají buď požadavkům normy EN 54, nebo specifikaci výrobce, pokud norma EN 54 neexistuje. Požadavky na přenosovou cestu používanou pro distribuovanou funkci jsou zahrnuty v příslušné normě EN 54, nikoli v tomto dokumentu. Tento dokument rovněž specifikuje požadavky na integritu systému elektrické požární signalizace při připojení k jiným systémům. Tento dokument nespecifikuje způsob, jakým je systém navržen, instalován a používán v konkrétní aplikaci. Tento dokument uznává, že není prakticky možné posoudit kompatibilitu nebo propojitelnost komponentů ve všech možných konfiguracích. Metody posuzování jsou specifikovány tak, aby bylo dosaženo přijatelného stupně spolehlivosti v rámci předem stanovených provozních podmínek a podmínek prostředí. Tento dokument specifikuje požadavky týkající se metod a zkoušek posuzování kompatibility a propojitelnosti pro komponenty patřící do EPS nebo spojující EPS. Tento dokument se nevztahuje na komponenty nebo funkce, které nejsou součástí EPS, jako jsou funkce dosažené systémem řízení budov. Tento dokument se vztahuje na systémy, v nichž jsou komponenty propojeny elektrickými vodiči nebo optickými vlákny nebo radiofrekvenčními spoji nebo jakoukoli kombinací. Pro jiné technologie propojení mezi komponenty lze tuto normu použít jako návod. POZNÁMKA - Předpokládá se, že požadavky na ostatní systémy, které mohou být připojeny k systému elektrické požární signalizace, pokryjí jiné evropské normy.