Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50708-2-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 514693
Název dokumentu Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-5: Střední výkonové transformátory - Jednofázové
Anglický název Power transformers - Additional European requirements - Part 2-5: Medium power transformers - Single phase
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50708-2-52021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50708-2-5 Tato mezinárodní norma IEC 50708-2-5 je součástí souboru norem IEC 50708, která se primárně zabývá energetickou náročností jednofázových transformátorů středního výkonu ponořených do kapaliny. Součástí dokumentu jsou zvláštní požadavky pro specifické transformátory nebo aplikace transformátorů, které vychází z požadavků obecné normy EN 50708-1-1:2020.