Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3040
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013135
Katalogové èíslo 514679
Název dokumentu Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely
Anglický název Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 30402016
ISO 30402016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24202ČSN 01 4275 1981
24203ČSN 01 4276 1982
500592ČSN EN ISO 3040 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3040 Norma ČSN EN ISO 3040 specifikuje grafické značky použitelné pro kužel (kužel s kruhovou základnou kolmou k jeho ose; kruhový kolmý kužel) k jeho kótování nebo pro určení jeho tolerance. Pro účely této mezinárodní normy se termín "kužel" týká pouze kruhového kolmého kuželu. Tuto mezinárodní normu však lze použít na jakýkoli typ kuželu v rámci jejího rozsahu.