Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 21143
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013551
Katalogové èíslo 514673
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže mechanických produktů
Anglický název Technical product documentation - Requirements for digital mock-up virtual assembly test for mechanical products
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.020 - Vlastnosti a konstrukce strojů, přístrojů, zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 211432020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 21143 Technická norma ČSN ISO 21143 specifikuje požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže (VAT) pro mechanické produkty, která je vhodná pro virtuální zkoušení montáže před fyzickou výrobou. Účelem použití tohoto dokumentu je dosáhnout účelné zkoušky VAT a efektivní montáž v daném místě montáže. Tato zkouška je použitelná pro 3D jmenovité modely s teoreticky exaktními rozměry.