Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13567-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013104
Katalogové èíslo 514672
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
Anglický název Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.10 - Navrhování pomocí počítače (CAD)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 13567-22017
ISO 13567-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504291ČSN EN ISO 13567-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13567-2 Tento dokument pojednává o uspořádání a přidělování hladin pro CAD ve stavebních projektech pro účely sdělování a management dat ve stavebních projektech. Obecná pravidla lze použít pro všechny oblasti přípravy a zacházení s technickými dokumenty zpracovanými počítačově. Přestože jsou tato pravidla určena především pro uživatele, předpokládá se, že tento dokument implementují programátoři vyvíjející softwarové nástroje. Důležitou úlohu má rovněž struktura dat v knihovnách částí, které jsou vytvářeny třetími stranami.