Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61316 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354590
Katalogové èíslo 514648
Název dokumentu Cívky pro průmyslové kabely
Anglický název Industrial cable reels
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.01 - Elektrické dráty a kabely obecně
29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 613162021
IEC 613162021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60033ČSN EN 61316 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61316 ed. 2 Tento dokument platí pro kabelové cívky opatřené neodnímatelným ohebným kabelem na jmenovité pracovní napětí nepřesahující 690 V DC a/nebo 690 V AC se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 500 Hz při jmenovitém proudu nepřesahujícím 63 A, určené přednostně pro průmyslové použití, vnitřní nebo venkovní, pro používání s přístroji odpovídajícími IEC 60309-1, IEC 60309-2 nebo IEC 60309-4. Tento dokument platí pro: - přenosné kabelové cívky vybavené jednou vidlicí nebo přívodkou, které odpovídají IEC 60309-1 nebo IEC 60309-2 a alespoň jednou pevnou zásuvkou, které odpovídají IEC 60309-1, IEC 60309-2 nebo IEC 60309-4; - pevné kabelové cívky vybavené alespoň jednou pevnou zásuvkou odpovídající IEC 60309-1, IEC 60309-2 nebo IEC 60309-4; - kabelové cívky vhodné pro používání při teplotě okolí, která je normálně v rozsahu od -25 °C do +40 °C. Nevylučuje se používání tohoto zařízení na staveništích, v zemědělských a komerčních aplikacích a v domácnostech. Tento dokument platí také pro kabelové cívky určené pro používání v instalacích na velmi nízké napětí. V místech se zvláštními podmínkami, například na lodích, ve vozidlech a na podobných místech, nebo tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být nutné doplňující požadavky.