Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63203-406-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359350
Katalogové èíslo 514619
Název dokumentu Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 406-1: Zkušební metoda pro měření povrchové teploty na zápěstí nošených elektronických zařízení, která jsou v kontaktu s lidskou kůží
Anglický název Wearable electronic devices and technologies - Part 406-1: Test method for measuring surface temperature of wrist-worn wearable electronic devices while in contact with human skin
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.020 - Elektronické součástky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 63203-406-12022
IEC 63203-406-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63203-406-1 This part of IEC 63203 defines the terms, definitions, symbols, configurations, and test methods to be used to specify the standard measurement conditions and methods for determining the contact-surface temperature of wrist-worn wearable electronic devices intended to be worn directly on a human wrist and that can be worn continuously during use. The conditions of the test do not consider perfusion and results are therefore considered conservatively. The temperature increase is induced by the thermal energy of wearable electronic devices during operation. This document gives the general procedure for the test method applicable to various wrist-worn wearable electronic devices for use by ordinary persons which in the context of this document is a healthy human adult.