Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60152
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330162
Katalogové èíslo 514581
Název dokumentu Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích
Anglický název Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 601522021
IEC 601522021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60152 Tento dokument specifikuje metody a pravidla pro určení fázového posunu mezi dvěma položkami třífázové střídavé sítě. Označení jsou určena k použití v technické dokumentaci průmyslových instalací, zařízení a produktů a také na značení zařízení a produktů.