Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 514552
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-212021
IEC 60601-2-212020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513167ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3 2021
84677ČSN EN 60601-2-21 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3 Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů, které minimalizují nebezpečí pro pacienta a obsluhu, a stanovení zkoušek, kterými lze shodu s těmito požadavky ověřit. Tato zvláštní norma neplatí pro kojenecké inkubátory, transportní inkubátory, prostředky dodávající teplo prostřednictvím přikrývek, podušek nebo matrací pro zdravotnické použití a pro kojenecké fototerapeutické přístroje.