Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23322
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673023
Katalogové èíslo 514450
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla - Metoda plynové chromatografie
Anglický název Paints and varnishes - Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only - Gaschromatographic method
Datum vydání 01.06.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 233222021
ISO 233222021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23322 This document specifies a method for the gas-chromatographic determination of the qualitative and quantitative composition of solvents contained in a product. The method is applicable to coating materials containing solely organic solvents (generally called conventional coating materials) and binder solutions and non-aqueous dispersions containing solely organic solvents. The method defined in this document is not applicable for determination of volatile organic compounds (VOC) and semi-volatile organic compounds (SVOC) content. NOTE - For determination of VOC and SVOC, see ISO 11890-2.