Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 514341
Název dokumentu Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61439-12021
EN IEC 61439-1:2021/AC2022
IEC 61439-12020
IEC 61439-1:2020/COR12021
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515944ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 2022Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90501ČSN EN 61439-1 ed. 2 2012
512945ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Tato část IEC 61439 stanoví obecné definice a provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověřování pro rozváděče nízkého napětí. POZNÁMKA - Termín rozváděč (rozváděče) (viz 3.1.1) se v celém tomto dokumentu používá pro rozváděč (rozváděče) nízkého napětí. Za účelem stanovení shody rozváděče se spolu s uváděnými požadavky tohoto dokumentu uplatňují požadavky příslušné části souboru IEC 61439, část 2 a další části. Pro rozváděče, které nejsou pokryty částí 3 a dalšími částmi platí část 2. Tento dokument platí pro rozváděče, pouze pokud to požaduje příslušná norma pro rozváděče, takto: - rozváděče, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC; - rozváděče navržené pro jmenovitý kmitočet vstupního nebo vstupních napájení nepřesahující 1 000 Hz; - rozváděče určené pro vnitřní a venkovní použití; - stabilní nebo mobilní rozváděče kryté nebo nekryté; - rozváděče určené pro používání v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie a pro řízení elektrických spotřebičů. Tento dokument neplatí pro jednotlivé přístroje a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, pojistkové vypínače, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů (PECS), spínaných zdrojů napájení (SMPS), zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS), základní pohonné moduly (BDM), kompletní pohonné moduly (CDM), systémy strojních pohonů s nastavitelnými otáčkami (PDS) a ostatní elektronická zařízení, která odpovídají svým příslušným normám výrobků. Tento dokument popisuje začlenění přístrojů a součásti v samostatném krytu do rozváděče nebo do prázdného krytu k vytvoření rozváděče. Pro některá uplatnění týkající se například výbušných atmosfér nebo funkční bezpečnosti může být zapotřebí, aby se vyhovělo požadavkům jiných norem nebo jiné legislativě kromě těch, které jsou uvedeny v souboru IEC 61439.