Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13941-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 383370
Katalogové èíslo 514277
Název dokumentu Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování
Anglický název District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.07 - Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo
23.040.10 - Železné a ocelové trubky
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13941-1:2019+A12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507730ČSN EN 13941-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13941-1+A1 (38 3370) This document specifies requirements for design, calculation and installation of factory made thermal insulated bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks for continuous operation with treated water at various temperatures up to 120 °C and occasionally peak temperatures up to 140 °C for maximum 300 h/a, and maximum internal pressure 2,5 MPa. Flexible pipe systems according to the EN 15632 series are not under the scope of this standard. The standard EN 13941, Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks consists of two parts: a) EN 13941 1: Design; b) EN 13941 2: Installation. The requirements in this part, EN 13941 1, form a unity with those of EN 13941 2. The principles of the standard may be applied to thermal insulated pipe systems with pressures higher than 2,5 MPa, provided that special attention is paid to the effects of pressure. Adjacent pipes, not buried, but belonging to the network (e.g. pipes in ducts, valve chambers, road crossings above ground etc.) may be designed and installed according to this standard. This document presupposes the use of treated water, which by softening, demineralization, de-aeration, adding of chemicals, or otherwise has been treated to effectively prevent internal corrosion and deposits in the pipes. NOTE - For further information on water qualities to be used in district heating pipe systems see also bibliographic entry [2]. This standard is not applicable for such units as: a) pumps; b) heat exchangers; c) boilers, tanks; d) systems behind domestic substations.