Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10466
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643147
Katalogové èíslo 514222
Název dokumentu Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
Anglický název Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Test method to prove the resistance to initial ring deflection
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 104662021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95287ČSN ISO 10466 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10466 Tento dokument specifikuje metodu stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci bez viditelného po-škození povrchu a/nebo bez porušení struktury pro sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP).