Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50290-2-24 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347820
Katalogové èíslo 514110
Název dokumentu Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové směsi pro pláště
Anglický název Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.035.20 - Pryžové a plastové izolační materiály
33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50290-2-242021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65411ČSN EN 50290-2-24 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50290-2-24 ed. 2 Tento dokument uvádí specifické požadavky na polyetylenové směsi pro pláště, pro použití na vnitřní a vnější pláště komunikačních kabelů včetně optických kabelů. Předpokládá se, že se bude používat spolu s EN 50290-2-20, výrobkovými normami souborů EN 50407, EN 50117, EN 60794 a dalšími příslušnými výrobkovými normami. Použitím údajů o surovině a typové zkoušce, jak je uvedeno v tomto dokumentu, bude mít dodavatel surovin dostatečné údaje k prokázání shody a záruky, že materiál je vhodný pro specifikovanou aplikaci.