Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 514099
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-902021
IEC 60335-2-902015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
514842ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4 2022A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77378ČSN EN 60335-2-90 ed. 3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4 Tato norma obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a provoz mikrovlnných trub s dveřmi vnitřního prostoru, kombinovaných mikrovlnných trub s dveřmi vnitřního prostoru a mikrovlnných trub bez dveří vnitřního prostoru a s posuvným prostředkem - určených ke komerčnímu použití. Tato norma neplatí pro mikrovlnné trouby pro domácnost včetně kombinovaných mikrovlnných trub, pro průmyslová mikrovlnná topná zařízení ani pro spotřebiče určené pro lékařské účely.