Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369066
Katalogové èíslo 514093
Název dokumentu Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
Anglický název Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62040-32021
IEC 62040-32021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89583ČSN EN 62040-3 ed. 2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3 Tato část normy IEC 62040 stanoví požadavky na provedení a zkoušení pohyblivých částí, stacionární a pevné elektronické systémy nepřerušovaného napájení (UPS), které jsou napájeny střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V, - dodávají střídavé výstupní napětí nepřesahující 1 000 V, - obsahují zařízení pro ukládání energie, jehož napětí nepřesahuje 1 500 V DC, a - mají primární funkci zajišťovat nepřetržité napájení zátěže. Tento dokument specifikuje požadavky na výkon a zkoušky kompletních UPS a v případě, že je to nutné, také požadavky na jednotlivých funkčních jednotek UPS. Požadavky na jednotlivé funkční jednotky UPS uvedené v publikacích IEC uvedených v bibliografii platí do té míry, že nejsou v dokumentu uvedeny v rozporu s tímto dokumentem. UPS jsou vyvinuty pro široký rozsah výkonů, od méně než sto wattů až po několik megawattů, aby splňovaly požadavky na dostupnost a kvalitu napájení různých zátěží. Informace o typických konfiguracích a topologiích UPS jsou uvedeny v přílohách A a B. Tento dokument rovněž obsahuje požadavky na výkon UPS a zkoušky týkající se spínačů UPS, které spolupracují s funkčními jednotkami UPS, aby byla zachována kontinuita napájení zátěže.