Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60974-13 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052205
Katalogové èíslo 514087
Název dokumentu Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Zpětná svařovací svorka
Anglický název Arc welding equipment - Part 13: Welding current return clamp
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.30 - Svařovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60974-132021
IEC 60974-132021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89948ČSN EN 60974-13 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60974-13 ed. 2 Tato část IEC 60974 platí pro zpětné svařovací svorky pro obloukové svařování zkonstruované pro vytvoření elektrického připojení ke svařovanému kusu bez použití nástrojů. Dokument stanovuje požadavky na bezpečnost a funkci zpětných svařovacích svorek. Dokument nestanovuje požadavky na svařovací vodiče. Dokument neplatí pro zpětné svařovací svorky pro svařování pod vodou a pro plazmové řezání.