Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60974-11 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052205
Katalogové èíslo 514085
Název dokumentu Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod
Anglický název Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160 - Svařování, tvrdé pájení a měkké pájení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60974-112021
IEC 60974-112021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88313ČSN EN 60974-11 ed. 3 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60974-11 Tato norma platí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování elektrodami do průměru 10 mm.