Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 16798-9
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 127027
Katalogové číslo 514042
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Anglický název Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - General
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.02.2022
Věstník vydání (měs/rok) 1/22
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 16798-92017
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
503335ČSN EN 16798-9 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16798-9 Tato evropská norma popisuje výpočet energetické náročnosti kompletních chladicích systémů. Uvádí metodu výpočtu, která definuje jak shromáždit potřebu energie na chlazení z jednotlivých tepelných zón a vzduchotechnických jednotek připojených k distribuční soustavě, a jak zahrnout více distribučních soustav do celkové potřeby energie. Zahrnuje výpočet ztrát sdílením a distribučních ztrát a výpočet pomocné energie. Je uveden výpočet energie, kterou má odebírat chladicí systém, a je uvažována akumulace chladu. Je uvedena metoda rozdělení tepelné energie na chlazení, která je poskytnuta chladicím systémem, do různých distribučních soustav, a jsou zvažovány možné priority. Tato norma uvádí způsob, jak použít a kombinovat metody výpočtu uvedené v různých normách, které se týkají chlazení a zahrnují výpočty subsystémů tak, aby byl získán konzistentní souhrnný výpočet předpokládaného chladicího systému. Obsahuje také informace o tom, jak vyjádřit energetickou náročnost chladicího systému jako ukazatele energetické náročnosti systému - definuje ukazatele energetické náročnosti chladicích systémů. Tato norma byla vytvořena tak, aby splňovala požadavky směrnice 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracované znění), dále jen "přepracované znění směrnice ENB".