Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO 6707-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730000
Katalogové èíslo 514039
Název dokumentu Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management
Anglický název Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 4: Facility management terms
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
01.040.93 - Inženýrské stavby (názvosloví)
03.080.10 - Průmyslové služby
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
93.010 - Inženýrské stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 6707-42021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO 6707-4 Tento dokument poskytuje termíny a definice pro správu objektu ve vztahu k budovám a inženýrským stavbám. Tyto termíny a definice stanoví standardizovanou terminologii relevantní pro stavební práce potřebnou pro osoby odpovědné za správu objektů.