Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14946
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 320022
Katalogové èíslo 514036
Název dokumentu Malá plavidla - Maximální nosnost
Anglický název Small craft - Maximum load capacity
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 149462021
ISO 149462021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72211ČSN EN ISO 14946 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14946 Tento dokument specifikuje položky zahrnuté v maximálním zatížení malých plavidel, aniž by byly překročeny limity stanovené jinými normami ISO pro stabilitu, volný bok a plovatelnost. Dále stanovuje požadavky na místa k sezení a obsazenou plochu členů posádky. Tento dokument se nevztahuje na vodní skútry.