Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14945 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 321021
Katalogové èíslo 514035
Název dokumentu Malá plavidla - Štítek zhotovitele
Anglický název Small craft - Builder's plate
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 149452021
ISO 149452021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71164ČSN EN ISO 14945 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14945 Tento dokument specifikuje požadavky na jednotné zobrazování informací uváděných na štítku zhotovitele pro malá plavidla. Tento dokument se nevztahuje na vodní skútry.