Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 17201-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011690
Katalogové èíslo 514033
Název dokumentu Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku
Anglický název Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Sound propagation calculations
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.20 - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními
95.020 - Vojenská technika. Vojenství. Zbraně
97.220.10 - Sportoviště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 17201-32019
ISO 17201-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507518ČSN EN ISO 17201-3 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 17201-3 Tento dokument stanovuje metody predikce hladiny expozice zvuku střelby pro jednotlivé výstřely v daném místě příjmu. Poskytuje pokyny pro výpočet dalších akustických ukazatelů z hladiny expozice zvuku. Predikce se zakládá na úhlovém rozložení akustické energie zdroje výstřelu u ústí hlavně stanovené podle ISO 17201-1 nebo vypočtené při použití hodnot z ISO 17201-2. Tento dokument se používá pro zbraně s ráží menší než 20 mm nebo s výbušnou náplní menší než ekvivalent 50 g TNT ve vzdálenostech, kde špičkové akustické tlaky, včetně příspěvku zvuku střely, jsou menší než 1 kPa (154 dB). POZNÁMKA - Mohou se použít přísnější národní nebo jiné předpisy.