Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357181
Katalogové èíslo 514001
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62271-2002021
IEC 62271-2002021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90737ČSN EN 62271-200 ed. 2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 Tato část IEC 62271 platí pro továrně vyrobené kovově kryté rozváděče pro: - střídavý proud; - jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně; - provozní kmitočty do 60 Hz včetně; - vnitřní i venkovní provedení. Rozváděč může obsahovat vzduchem izolované a/nebo médiem izolované oddíly. U součástí instalovaných v kovově krytých rozváděčích tento dokument v některých případech doplňuje nebo dokonce nahrazuje požadavky stanovené v jednotlivých normách výrobku. Seznam součástí, které mohou být umístěny v kovově krytém rozváděči není explicitně omezen na části citované v tomto dokumentu.