Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62061 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332208
Katalogové èíslo 513867
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností
Anglický název Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
25.040.99 - Ostatní průmyslové automatické systémy
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 620612021
IEC 620612021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74550ČSN EN 62061 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62061 ed. 2 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a uvádí doporučení na návrh, integraci a potvrzení platnosti (validaci) řídicích systémů souvisejících s bezpečností (SCS) pro stroje. Je použitelná pro řídicí systémy použité buď jednotlivě nebo v kombinaci pro zajištění bezpečnostních funkcí strojů, které nejsou při své činnosti přenosné, včetně skupin strojů koordinovaně společně pracujících. Tento dokument je specifickou normou pro sektor strojních zařízení v rámci IEC 61508 (soubor). Návrh složitých programovatelných elektronických subsystémů nebo prvků subsystémů není v rozsahu platnosti tohoto dokumentu. Toto je v rozsahu platnosti IEC 61508 nebo norem s ní spojených. Tento dokument nepokrývá - elektrická nebezpečí vyvolaná samotným elektrickým řídicím zařízením (například úraz elektrickým proudem - viz IEC 60204-1). - jiné bezpečnostní požadavky nezbytné na úrovni stroje, jako jsou ochranná zařízení; - specifická opatření pro hlediska zabezpečení - viz IEC TR 63074.