Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13586
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270137
Katalogové èíslo 513854
Název dokumentu Jeřáby - Přístupy
Anglický název Cranes - Access
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 135862020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512064ČSN EN 13586 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13586 Tento dokument určuje požadavky pro návrh přístupů bez strojního pohonu, instalovaných na jeřábech. POZNÁMKA 1 - Pro jiné typy přístupů je specifikován požadavek na informaci o dodání. Skluzavkové, vysunovatelné prostředky přístupu nejsou v předmětu normy, s výjimkou pohyblivých ochranných košů. Tento dokument zahrnuje přístupy k ovládacím místům obsluhy a všechny přístupy potřebné pro údržbu, pro určité montážní a demontážní operace. Pro jeřáby, které se často montují a demontují na jejich pracovním místě, nejsou zahrnuty v tomto dokumentu specifické požadavky pro přístupy, potřebné během těchto činností a mají být uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. V tomto dokumentu není zahrnuto osvětlení prostředků přístupu a má být uvedeno v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. POZNÁMKA 2 - Specifické požadavky pro přístup na jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. Požadavky uvedené v tomto dokumentu nezohledňují bezpečnostní vzdálenosti s ohledem na: - ochranu proti nebezpečí od pohyblivých částí; - relativní pohyb mezi jeřábem a přilehlou konstrukcí nebo podkladem/podlahou; - nebezpečnou teplotu povrchu; - elektrické zařízení. Významná nebezpečí, zahrnutá v tomto dokumentu, jsou uvedena v kapitole 4. Tento dokument neplatí pro jeřáby, vyrobené před datem vydání tohoto dokumentu v CEN.