Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15011
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270210
Katalogové èíslo 513851
Název dokumentu Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby
Anglický název Cranes - Bridge and gantry cranes
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 150112020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512068ČSN EN 15011 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15011 Tento dokument platí pro mostové a portálové jeřáby pojíždějících na kolech po kolejnicích, jeřábových drahách nebo po ploše jízdní dráhy a pro portálové jeřáby bez kol, namontovaných v pevné poloze. POZNÁMKA - Systémy lehkých jeřábů (sestavy zdvihacích zařízení, jeřábových mostů, koček a pojezdů, nástěnné, sloupové a dílenské výložníkové jeřáby) jsou zahrnuty v EN 16851. Tento dokument stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se mostových a portálových jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Tento dokument nezahrnuje požadavky pro zdvihání osob. V tomto dokumentu nejsou zahrnuta zvláštní nebezpečí od prostředí s nebezpečím výbuchu, ionizačního záření a od provozu v elektromagnetickém poli mimo rozsah stanovený v EN 61000-6-2. Tento dokument platí pro mostové a portálové jeřáby, které byly vyrobeny po datu vydání této evropské normy.