Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60092-360
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 326611
Katalogové èíslo 513792
Název dokumentu Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních
Anglický název Electrical installations in ships - Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.020.60 - Elektrická zařízení lodí a námořní techniky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60092-3602021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97390ČSN IEC 60092-360 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60092-360 Tato norma specifikuje požadavky na elektrické, mechanické a zvláštní vlastnosti izolačních a plášťových materiálů napájecích, regulačních, měřících a telekomunikačních kabelů určených k použití v lodích a na pevných a mobilních pobřežních zařízeních. Různé izolační a plášťové materiály byly rozděleny to tří kategorií.