Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15355
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 284042
Katalogové èíslo 513784
Název dokumentu Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy
Anglický název Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti 01.12.2023
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 153552019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508082ČSN EN 15355 2019
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518275ČSN EN 15355+A1 2023
Anotace

ČSN EN 15355 Tento dokument platí pro rozváděče a vypínače brzdy. Rozváděče zahrnuté do této evropské normy jsou typy se stupňovitým odbrzděním. Typy s jednorázovým odbrzděním nejsou obsaženy. Z hlediska funkce se považují za neobsahující reléové ventily jakéhokoliv typu, dokonce, i když jsou reléové ventily fyzicky nedílnou součástí rozváděčů. Tento dokument se vztahuje jak na vypínače brzdy osazené odděleně od rozváděče, tak na vypínače brzdy, které jsou nedílnou součástí rozváděče. Tento dokument stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení a zajištění jakosti rozváděčů a vypínačů brzdy. Rozváděč a vypínač brzdy jsou zamýšleny jako součást brzdového systému namontovaného ve vozidle o maximální délce 31 m a maximálním objemu hlavního potrubí 25 l s ohledem na vnitřní průměr hlavního potrubí mezi 25 mm a 32 mm.