Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12447
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806160
Katalogové èíslo 513746
Název dokumentu Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water
Datum vydání 01.03.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124472021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64831ČSN EN 12447 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12447 This document specifies a screening test method for determining the resistance of geotextiles and geotextile-related products to hydrolysis by exposing test specimens to water at elevated temperatures, followed by an evaluation of the changes in properties resulting from such exposure. It is intended as a means of establishing a minimum acceptable level of durability. The tests described in this document do not allow the determination of reduction factors. The tests described in this document are screening tests to show the ability of a product to serve for a certain time. The reference strength and retained strength of products investigated in this document need to be determined in the same way in accordance with EN 12226. The test is applicable to any geotextile and geotextile-related product susceptible to hydrolysis, in particular polyester and polyamide based materials, and in addition to the yarns from which these geotextiles are made. This method is not intended for determining the resistance of geotextiles to hydrolysis under highly acid or alkaline conditions. NOTE - Performance tests to predict long-term lifetime or to compare products of different polymers or of similar polymers with differing structures can be based on the same method but with a wider range of temperatures and durations.