Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13601
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421502
Katalogové èíslo 513625
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice
Anglický název Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general electrical purposes
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.150.30 - Výrobky z mědi
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 136012021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94405ČSN EN 13601 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13601 Tento dokument stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti, včetně elektrických vlastností, a mezní úchylky rozměrů a tvaru pro tyče, ploché tyče a dráty z mědi pro obecné použití v elektrotechnice. Příčné průřezy a rozsahy velikostí jsou: - kruhové, čtvercové a šestihranné tyče s průměry nebo tloušťkami příčného průřezu od 2 mm do a včetně 160 mm; - ploché tyče s tloušťkami od 2 mm do a včetně 40 mm a šířkami od 3 mm do a včetně 250 mm; - kruhové, čtvercové, šestihranné a obdélníkové dráty s průměry nebo tloušťkami příčného průřezu od 2 mm do a včetně 25 mm, stejně jako s tloušťkami od 0,5 mm do a včetně 12 mm s šířkami od 1 mm do a včetně 250 mm. Jsou také stanoveny postupy odběru vzorků a zkušební metody pro ověření shody s požadavky tohoto dokumentu. POZNÁMKA - Tažené kruhové dráty z mědi, holé nebo pocínované, jednotlivé nebo vícenásobné, pro výrobu elektrických vodičů jsou specifikovány v EN 13602.