Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10329
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441343
Katalogové èíslo 513613
Název dokumentu Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
Anglický název Coal - Determination of plastic properties - Constant-torque Gieseler plastometer method
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 103292017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86793ČSN ISO 10329 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10329 Tento dokument specifikuje metodu pro získání relativní míry plastických vlastností uhlí při zahřívání za předepsaných podmínek. Metoda se používá pro získání hodnot plastických vlastností uhlí a směsí používaných při karbonizaci a dalších situacích, kdy určení plastického chování uhlí je důležité v praxi.