Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 513609
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy
Anglický název Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-512009
HD 60364-5-51:2009/A112013
HD 60364-5-51:2009/A122017
IEC 60364-5-512005
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
516886ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 2022Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85482ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Tato část HD 60364 se zabývá výběrem a instalací elektrického zařízení. Stanovuje společná pravidla pro dodržení ochranných opatření pro bezpečnost, požadavky na správnou funkci pro zamýšlené použití zařízení a požadavky odpovídající předpokládaným vnějším vlivům.