Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10250-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420289
Katalogové èíslo 513559
Název dokumentu Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli
Anglický název Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels
Datum vydání 01.12.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.20 - Korozivzdorné oceli
77.140.85 - Železné a ocelové výkovky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10250-42021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512950ČSN EN 10250-4 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10250-4 Dokument specifikuje technické dodací požadavky pro volné zápustkové výkovky, kované tyče a výrobky předkované a dokončené v kroužkových válcovnách plechu, vyráběných z korozivzdorných ocelí s feritickou, martenzitickou, austenitickou a austeniticko-feritickou strukturou.