Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO/TS 20559
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 018012
Katalogové èíslo 513410
Název dokumentu Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro výtváření a používání systému bezpečnostního značení
Anglický název Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Guidance for the development and use of a safety signing system
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.01 - Grafické značky obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/TS 205592020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace