Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 3-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389100
Katalogové èíslo 513388
Název dokumentu Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Požadavky na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7
Anglický název Portable fire extinguishers - Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-7
Datum vydání 01.12.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3-82021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78938ČSN EN 3-8 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 3-8 (38 9100) This document specifies, as far as the pressure risk is concerned, the rules of design, type testing, fabrication and inspection control of portable fire extinguishers with a metallic body which comply with the requirements of EN 3 7:2004+A1:2007. This part of EN 3 applies to portable fire extinguishers of which the maximum allowable pressure PS is lower than or equal to 30 bar and containing non-explosive, non-flammable, non-toxic and non-oxidising fluids. This document also applies to the marking of metallic propellant gas cartridges (see Annex E). This document does not apply to carbon dioxide fire extinguishers.