Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 717-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730531
Katalogové èíslo 513373
Název dokumentu Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Anglický název Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Datum vydání 01.10.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 717-22020
ISO 717-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512096ČSN EN ISO 717-2 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 717-2 Tento dokument a) definuje jednočíselné veličiny kročejové neprůzvučnosti v budovách a pro konstrukce stropů a podlah, b) poskytuje pravidla pro určení těchto veličin z výsledků měření v třetinooktávových pásmech podle ISO 10140-3 a ISO 16283-2 a z výsledků měření v oktávových pásmech podle ISO 16283-2 při měření in situ, c) definuje jednočíselné veličiny snížení hladiny kročejového zvuku podlahami, určené z výsledků měření podle ISO 10140-3, a d) stanovuje postup pro hodnocení váženého snížení hladiny kročejového zvuku podlahou na lehké stropní konstrukci. Jednočíselné veličiny podle tohoto dokumentu jsou určeny k hodnocení kročejové neprůzvučnosti a pro jednodušší vyjádření akustických požadavků ve stavebních předpisech. Doplňující jednočíselné veličiny vyhodnocené v krocích po 0,1 dB jsou určeny pro vyjádření nejistot (s výjimkou faktorů přizpůsobení spektru). Numerické hodnoty jednočíselných veličin se stanovují tam, kde jsou požadovány pro výpočty. Vyhodnocení měření v rozšířeném kmitočtovém rozsahu je uvedeno v příloze A. Metoda určení jednočíselných veličin pro holé těžké stropy podle jejich vlastností v kombinaci s podlahami je uvedena v příloze B. Příklad výpočtu jednočíselných veličin je uveden v příloze C. Vyhodnocení měření s těžkým/měkkým zdrojem kročejového zvuku (pryžovým balonem) je uvedeno v příloze D.