Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 513215
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60601-2-192021
IEC 60601-2-192020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84675ČSN EN 60601-2-19 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2 Tato část IEC 60601 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů, jak jsou definovány v 201.3.209, dále nazývaných ME přístroje. Má-li některá kapitola nebo článek platit specificky buď pouze pro ME přístroje, nebo pouze pro ME systémy, je to v názvu a obsahu kapitoly nebo článku uvedeno. Nejedná-li se o tento případ, platí kapitola nebo článek příslušně jak pro ME přístroje, tak pro ME systémy. Tato zvláštní norma specifikuje požadavky na bezpečnost kojeneckých inkubátorů, avšak alternativní metody ověření shody se specifickou kapitolou prokazující rovnocennou bezpečnost, se nepovažují za nepoužitelné, jestliže výrobce prokázal v dokumentaci managementu rizika, že riziko představované nebezpečím je na přijatelné úrovni v porovnání s přínosem léčby tímto přístrojem.