Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16486-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646409
Katalogové èíslo 513174
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 5: Vhodnost použití systému
Anglický název Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 5: Fitness for purpose of the system
Datum vydání 01.12.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
83.140.30 - Trubky, fitinky a ventily z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16486-52021
ISO 16486-52021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16486-5 This document specifies the requirements of fitness for purpose of unplasticized polyamide (PA-U) piping system, intended to be buried and used for the supply of gaseous fuels. It also specifies the definitions of electrofusion and butt fusion joints. This document specifies the method of preparation of test piece joints and the tests to be carried out on these joints for assessing the fitness for purpose of the system under normal and extreme conditions. It also specifies the test parameters for the test methods to which it refers. The ISO 16486 series is applicable to PA-U piping systems, the components of which are connected by fusion jointing and/or mechanical jointing. In conjunction with the other parts of ISO 16486, it is applicable to PA-U fittings, their joints and to joints with components of PA-U.