Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334214
Katalogové èíslo 513098
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
Anglický název Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CISPR 14-12020
EN IEC 55014-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503216ČSN EN 55014-1 ed. 4 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5 Tato část CISPR 14 specifikuje požadavky, které platí pro emisi vysokofrekvenčního rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz ze spotřebičů, elektrického nářadí a podobných přístrojů dle definice níže, jestliže jsou napájeny střídavě (AC) nebo stejnosměrně (DC) včetně bateriového napájení. Předmět tohoto dokumentu zahrnuje také samostatné části uvedených zařízení jako motory, spínací zařízení (například relé výkonová nebo ochranná). Požadavky pro emisi těchto samostatných částí však neplatí, pokud nejsou formulovány v tomto dokumentu. Výrobky, které zahrnují funkce vysokofrekvenčního vysílání/příjmu, jsou obsaženy v rozsahu platnosti tohoto dokumentu. Také je v rozsahu platnosti tohoto dokumentu zařízení využívající IPT. Vyloučeny z rozsahu platnosti tohoto dokumentu jsou přístroje, jejichž veškeré emisní požadavky jsou ve vysokofrekvenčním pásmu výslovně formulovány v jiných normách CISPR