Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50699
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 331600
Katalogové èíslo 513091
Název dokumentu Opakované zkoušky elektrických spotřebičů
Anglický název Recurrent Test of Electrical Equipment
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 19.080 - Elektrické a elektronické zkoušení
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 506992020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84306ČSN 33 1600 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50699 Tento dokument stanovuje požadavky na zkušební postupy, které mají být použity pro opakované zkoušky elektrických zařízení a spotřebičů pro ověření efektivnosti ochranných opatření a dovolených mezí. Tento postup platí pro spotřebiče připojené na pracovištích ke koncovým obvodům se jmenovitým napětím nad 25 V AC a 60 V DC do 1 000 V AC a 1 500 V DC a s proudy do 63 A. Mohou to být buď zásuvná zařízení typu A připojená ke koncovým obvodům na pracovištích pomocí vidlice nebo trvale připojená zařízení. Tento dokument předpokládá, že uvažovaná elektrická zařízení a spotřebiče splňují příslušnou výrobkovou normu, byly uvedeny na trh a jsou používány. Tento dokument se nevztahuje na: - zkoušky po opravě stanovené v EN 50678; - typové zkoušky, výrobní kusové zkoušky, zkoušky vzorků, zvláštní zkoušky a přejímací zkoušky pro bezpečnost výrobku a na funkční požadavky na výrobek. POZNÁMKA 1 - Typové zkoušky, výrobní kusové zkoušky, zkoušky vzorků, zvláštní zkoušky a zkoušky přijetí jsou obvykle stanoveny ve výrobkové normě. Tento dokument nenahrazuje zkoušky, na které se vztahují výrobkové normy. Tento dokument neplatí pro: - zařízení a přístroje, které jsou součástí pevných elektrických instalací stanovených v HD 60364 (soubor); POZNÁMKA 2 - U těchto zařízení se na zkoušky pro výchozí a pravidelné revize vztahuje HD 60364-6. - nepřerušitelné zdroje napájení (UPS), fotovoltaické střídače a výkonové měniče, např. AC/DC měniče; - nabíjecí stanice pro elektromobilitu; - stacionární napájecí zdroje (generátory); - programovatelné logické automaty (PLC); - pohonné jednotky; - zařízení pro výbušné prostory nebo obecně pro důlní použití; - výrobky, pro které platí normy zabývající se podobnými tématy, jako: a) zdravotnická zařízení podle EN 60601-1. Pro tato zařízení platí EN 62353; b) zařízení pro obloukové svařování podle EN 60974-1. Pro tato zařízení platí EN 60974-4; c) stroje podle EN 60204-1. Pro tato zařízení platí EN 60204-1.