Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62485-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364380
Katalogové èíslo 513067
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace
Anglický název Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
29.220.30 - Alkalické akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62485-62021
IEC 62485-62021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62485-6 Tato část souboru IEC 62485 platí pro bateriové instalace pro elektrická terénní vozidla; nezahrnuje návrh takovýchto vozidel. Tento dokument uvádí bezpečnostní aspekty pro bateriové instalace v těchto aplikacích. Tento dokument neplatí pro drážní vozidla, pro aplikace v železniční trakci, viz IEC 62928. Tento dokument neplatí pro baterie a bateriové instalace pro pohon elektrických silničních vozidel. V případě, že budou existovat rozdílné požadavky mezi tímto dokumentem a požadavky v odpovídajících výrobkových normách (například pro nákladní vozidla, kola, kolečková křesla, golfové vozíky), pak požadavky v těchto výrobkových normách mají přednost. Maximální napětí jsou omezena na AC 1 000 V a DC 1 500 V a norma popisuje základní opatření pro ochranu proti nebezpečí, obvykle od elektřiny, emise plynů a elektrolytu tak, aby bylo zabráněno požáru a explozi. Tento dokument uvádí požadavky pro bezpečnostní aspekty spojené s instalací, používáním, prohlídkami a údržbou a likvidaci lithium-ion baterií. Tento dokument neplatí pro baterie obsahující kovové lithium.