Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60433 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 348055
Katalogové číslo 513059
Název dokumentu Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů
Anglický název Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V - Ceramic insulators for AC systems - Characteristics of insulator units of the long rod type
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.09.2021
Věstník vydání (měs/rok) 8/21
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.080.10 - Izolátory
29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN IEC 604332021
IEC 604332021
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
57934ČSN EN 60433 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60433 ed. 2 Norma platí pro závěsné tyčové izolátory s keramickými izolačními částmi, které jsou určeny pro venkovní vedení se střídavým napětím s jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V a kmitočtem do 100 Hz. Je platná také pro izolátory obdobné konstrukce používané v rozvodnách. Lze ji použít pro závěsné keramické tyčové izolátory s koncovými armaturami typu vidlice na obou koncích pro spojení s okem, nebo s koncovou armaturou typu pánvička na obou koncích pro spojení s paličkou. Norma předepisuje specifické hodnoty pro elektrické a mechanické charakteristiky a základní rozměry závěsných keramických tyčových izolátorů. Dokument platí pro závěsné tyčové izolátory určené pro použití na venkovních vedeních v oblastech s malým znečištěním, přičemž povrchové cesty uvedené v tabulce 1 byly pro tento předpoklad stanoveny s uplatněním hodnoty 27,8 mm/kV pro třídu SPS, která je doporučena IEC/TS 60815-2. V některých neznečištěných oblastech však jsou použitelné kratší povrchové cesty. Jestliže určité provozní podmínky vyžadují nebo dovolují nestandardní (delší nebo kratší) povrchové cesty, měly by být použity mechanické charakteristiky a délky L (viz kapitola 4) z této normy, pokud potřeba výjimečně dlouhých povrchových cest nevyžaduje hodnoty L větší, než jsou hodnoty uvedené v tabulce 1. V případě zvláštních požadavků, například v oblastech s velmi vysokým znečištěním a pro jiné zvláštní nebo extrémní podmínky prostředí, může být nutná určitá změna rozměrů. Pokud je to vhodné, je možné normu použít i pro obdobné závěsné izolátory, které nepatří do jejího rozsahu platnosti, jako jsou například izolátory pro trakční vedení. Norma se netýká zkoušek izolátorů a rozměrů koncových armatur.