Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60305 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 348118
Katalogové èíslo 513057
Název dokumentu Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů
Anglický název Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V - Ceramic or glass insulator units for AC systems - Characteristics of insulator units of the cap and pin type
Datum vydání 01.08.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.080.10 - Izolátory
29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 603052021
IEC 603052021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
22509ČSN EN 60305 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60305 ed. 2 Norma platí pro závěsné talířové izolátory s izolačními částmi z keramického materiálu nebo skla, určené pro venkovní vedení se střídavým napětím se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V a kmitočtem do 100 Hz. Je platná také pro izolátory obdobné konstrukce používané v rozvodnách. Lze ji rovněž použít pro závěsné talířové izolátory buď se spojením paličky a pánvičky, nebo se spojením vidlice a oka. Norma se vztahuje i na závěsné izolátory k použití na venkovních vedeních v čistých nebo znečištěných oblastech. Pro použití v oblastech charakterizovaných úrovněmi velmi silného znečištění a pro jiné mimořádné nebo extrémní podmínky okolního prostředí může být nutné změnit určité rozměry a přednost mohou mít závěsné izolátory, které mají odlišné povrchové cesty, stavební délky a tvary (například rovinný profil, hemisférický atd.). Izolátory pro použití v soustavách se stejnosměrným napětím mohou také vyžadovat jiné rozměry. Je vhodné držet se normalizovaných mechanických charakteristik uvedených v této normě. Norma předepisuje hodnoty pro mechanické charakteristiky a hlavní rozměry závěsných talířových izolátorů. V dokumentu nejsou pro závěsné izolátory stanoveny kmitočet sítě, výdržné napětí při atmosférickém impulzu a výdržné průrazné napětí. Jsou však uvedeny elektrické charakteristiky, které specifikují závěsné izolátory. Jejich hodnoty jsou předmětem dohody mezi odběratelem a výrobcem.