Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367000
Katalogové èíslo 513043
Název dokumentu Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Anglický název Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment - Part 1: Safety Requirements
Datum vydání 01.09.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.160.01 - Audiosystémy, videosystémy a audiovizuální systémy obecně
35.020 - Informační technologie (IT) obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62368-12020
EN IEC 62368-1:2020/A112020
IEC 62368-12018
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515353ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 2021Opr.1
517329ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 2021Opr.3
516916ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 2021Opr.201.07.2023
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76676ČSN EN 60950-23 2006
97500ČSN EN 62368-1 2015
502860ČSN EN 60950-22 ed. 2 2017
510030ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 2020
516917ČSN EN 62368-1 2023
516919ČSN EN 60950-22 ed. 2 2023
516920ČSN EN 60950-23 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Tato část IEC 62368 se vztahuje na bezpečnost elektrických a elektronických zařízení v oblasti audio/video, informační a komunikační techniky a obchodních a kancelářských strojů se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 600 V. Tato norma neobsahuje požadavky na provozní nebo funkční vlastnosti zařízení. Tento dokument také obsahuje požadavky na zařízení audio/video, informační a komunikační techniky určené k instalování ve venkovním prostoru. Každá instalace může mít specifické požadavky. Tento dokument navíc nezahrnuje požadavky na ochranu venkovního zařízení před účinky přímých úderů blesku. Tento dokument předpokládá maximální nadmořskou výšku 2 000 m, pokud není výrobcem stanoveno jinak. Tento dokument specifikuje zabezpečení pro laiky, osoby poučené a osoby znalé. Dodatečné požadavky se mohou aplikovat pro zařízení, která jsou jasně navržena nebo určena pro použití dětmi nebo obzvlášť atraktivní pro děti.