Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8849 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325140
Katalogové èíslo 512942
Název dokumentu Malá plavidla - Elektricky poháněná drenážní čerpadla
Anglický název Small craft - Electrically operated bilge pumps
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti 01.06.2022
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 88492021
ISO 88492020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514682ČSN EN ISO 8849 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN ISO 8849 This document specifies requirements for electrically operated bilge pumps intended for use in removing bilge water. It applies to: - direct current (DC) bilge pumps which operate at a nominal voltage not exceeding 50 V; and - single phase alternating current (AC) bilge pumps which operate at a nominal voltage not exceeding 250 V. It does not cover pumps intended for damage control.