Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 115-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274802
Katalogové èíslo 512936
Název dokumentu Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Anglický název Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti 01.10.2022
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 115-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515072ČSN EN 115-2 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN 115-2 This document gives rules for improving the safety of existing escalators and moving walks with the aim of reaching an equivalent level of safety to that of a newly installed escalator and moving walk by the application of today's state of the art for safety. NOTE - Due to situations such as the existing machine or building designs, it might not be possible in all cases to reach today's state of the art for safety. Nevertheless, the objective is to improve the level of safety wherever possible. This document includes the improvement of safety of existing escalators and moving walks for: a) users; b) maintenance and inspection personnel; c) persons outside the escalator or moving walk (but in its immediate vicinity); d) authorized persons. This document is not applicable to: 1) safety during transport, installation, repairs and dismantling of escalators and moving walks; 2) spiral escalators; 3) accelerating moving walks. However, this document can usefully be taken as a reference basis.