Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1264-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060315
Katalogové èíslo 512928
Název dokumentu Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Anglický název Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Methods for the determination of the thermal output using calculations and experimental tests
Datum vydání 01.11.2021
Datum ukonèení platnosti 01.01.2023
Datum úèinnosti 01.12.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1264-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92652ČSN EN 1264-2+A1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516241ČSN EN 1264-2 2022
Anotace

ČSN EN 1264-2 The EN 1264 series gives guidelines for surface embedded heating and cooling systems installed in buildings, residential and non-residential (e.g. office, public, commercial and industrial buildings) and focuses on systems installed for the purpose of thermal comfort. The EN 1264 series gives guidelines for water based heating and cooling systems embedded into the enclosure surfaces of the room to be heated or to be cooled. It also specifies the use of other heating media instead of water, as appropriate. The EN 1264 series specifies standardized product characteristics by calculation and testing the thermal output of heating for technical specifications and certification. For the design, construction and operation of these systems, see EN 1264-3 and EN 1264-4 for the types A, B, C, D, H, I and J. For the types E, F and G, see the EN ISO 11855 series. The systems specified in the EN 1264 series are adjoined to the structural base of the enclosure surfaces of the building, mounted directly or with fixing supports. The EN 1264 series does not specify ceiling systems mounted in a suspended ceiling with a designed open air gap between the system and the building structure which allows the thermally induced circulation of the air. The thermal output of these systems can be determined according to the EN 14037 series and EN 14240. EN 1264-2 specifies hot water floor heating systems. The application of EN 1264-5 requires the prior use of EN 1264-2. EN 1264-5 specifies the conversion of the thermal output of floor heating systems determined in EN 1264-2 into the thermal output of heating surfaces embedded in walls and ceilings as well as into the thermal output of cooling surfaces embedded in floors, walls and ceilings. EN 1264-2 specifies the boundary conditions and the test methods for the determination of the thermal output of hot water floor heating systems as a function of the temperature difference between the heating medium and the room temperature. The thermal output is tested by a calculation method and by a measurement method. The calculation method is applicable to systems corresponding to the definitions in EN 1264-1 (type A, B, C, D, H, I and J). The measurement method gives guidance for systems not corresponding to these definitions. The calculation method and the measurement method are consistent with each other and provide correlating and adequate test results. The test results, expressed depending on further parameters, are the standard specific thermal output and the associated standard temperature difference between the heating medium and the room temperature as well as fields of characteristic curves showing the relationship between the specific thermal output and the temperature difference between the heating medium and the room.